BASE DESIGN PORTFOLIO

16

seoul children`s hospital

waiting zone

waiting zone

corridor

corridor

corridor